ÉGLISE SAINT JEAN L’ÉVANGÉLISTE

De kerk van Johannes de Evangelist van Triaize dateert van het einde van de 12e eeuw. De drievoudige bolle klokkentoren is uniek in Europa. Marais Poitevin, droog moeras.

Beschrijving

"Dit gebouw heeft een schip dat is afgesneden van een dwarsschip en uitgerust met een vierkant koor. De hemicyclische apsis dateert uit de jaren 1770. Het koor en de klokkentoren dateren uit 1771. De hele kerk (schip, dwarsschip en koor) zou bedekt worden met een stenen gewelf. In 1621-1622 hebben de hugenoten met kanonskogels de noordelijke muur en de klokkentoren omvergeworpen. Het noordelijke dwarsschip werd pas in 1840 herbouwd. Het is nog steeds in deze tijd dat het stenen gewelf van de klokkentoren werd verwijderd en het huidige gewelf werd gebouwd. In 1966 onderging de kerk een nieuwe restauratie.
De gevel met zijn drie blinde arcades is opnieuw ontworpen.
De huidige klokkentoren werd rond 1780 gebouwd, waarschijnlijk door een metgezel van de Tour de France, die hem eerst op de grond bouwde, en vervolgens ontmantelde en weer in elkaar zette. De drievoudige bolling maakt het een unieke klokkentoren in Frankrijk en Europa. Zijn silhouet is van veraf te zien in het moeras."

  • Types : historische plek of monument

Tarieven / uren

Gratis

Opening

Het hele jaar geopend