PREAMBULE

www.vendeedusud.com, www.sudvendeelittoral.nl verwerkt persoonlijke gegevens (hierna de ‘Persoonlijke gegevens’) over u in verband met het gebruik van deze website (hierna de ‘Site’).

Als verwerkingsverantwoordelijke respecteren we de privacy en beschermen we de persoonlijke gegevens van gebruikers van onze site.

Het doel van dit beleid is om u te informeren over de algemene voorwaarden voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens en uw rechten met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens met betrekking tot de toepasselijke bepalingen, in het bijzonder Wet 78-17. van 6 januari 1978 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden genaamd “Computing and Liberties” in de nieuwste versie en met de RGPD (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing sinds 25 mei 2018.

TOEPASSINGSGEBIED VAN DIT PRIVACYBELEID

Dit beleid bevat de principes en richtlijnen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens, waaronder persoonlijke gegevens die zijn verzameld op, of via de site.

www.vendeedusud.com, www.sudvendeelittoral.nl verzamelt persoonlijke gegevens online, inclusief per e-mail; dit beleid is van toepassing ongeacht de wijze van verzameling of verwerking.

Het begrip persoonlijke gegevens verwijst naar alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon is “identificeerbaar” wanneer deze kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, in het bijzonder door verwijzing naar een identificatienummer of naar een of meer specifieke elementen.

“Niet-persoonlijke gegevens” is informatie die geen persoon identificeert.

BEHANDELINGSBEHEER

De verantwoordelijke voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens is: SPL Sud Vendée Littoral, 4 Route de Luçon – 85580 Saint-Michel-en-l’Herm ; bepaalde technische diensten zoals hosting en klantkennis worden toevertrouwd aan onze technische dienstverleners. Volgens artikel 28 van de RGPD is deze dienstverlener gebonden aan een strikte vertrouwelijkheidsclausule die elk gebruik van de hem toevertrouwde gegevens verbiedt die niet zijn voorzien in het servicecontract en die hem verplicht de technische en technische maatregelen te treffen. organisaties die voldoen aan de eisen van beveiliging en bescherming van persoonlijke gegevens.

VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij beschouwen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijk.
We proberen redelijke technische maatregelen te nemen om verlies of verduistering bij het verzamelen of opslaan van gegevens die u ons hebt gegeven te voorkomen en om communicatie met onbevoegde derden te voorkomen.
Ondanks deze maatregelen blijft internet echter een open systeem en kunnen we niet garanderen dat onbevoegde derden de betreffende maatregelen niet kunnen dwarsbomen of uw persoonlijke gegevens voor onwettige doeleinden kunnen gebruiken. Bijgevolg kan www.vendeedusud.com niet aansprakelijk worden gesteld voor frauduleus herstel van uw gegevens voor welk gebruik dan ook.

De site kan links bevatten naar websites van derden die voor u interessant kunnen zijn.
www.vendeedusud.com, www.sudvendeelittoral.nl heeft geen controle over de inhoud van sites van derden of de praktijken van deze derden bij de bescherming van de persoonsgegevens die zij mogelijk verzamelen. Bijgevolg wijst www.vendeedusud.com, www.sudvendeelittoral.nl elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de behandeling door deze derden van uw persoonlijke gegevens. Het is uw verantwoordelijkheid om uzelf te informeren over het privacybeleid van deze derde partijen.

FINALITEITEN VAN GEGEVENSVERZAMELING

Wij verwerken uw gegevens geheel of gedeeltelijk ten behoeve van:

  • zodat u onze sites en applicaties kunt doorbladeren en onze inhoud kunt aanpassen aan uw terminal om uw navigatie te verbeteren
  • onthoud de informatie die u in de formulieren hebt ingevoerd (bijvoorbeeld uw gebruikersaccount)
  • kunt u producten of diensten kopen
  • stuur informatie en / of externe communicatie
  • quizzen organiseren (contact met winnaars, prijzen uitreiken, etc.)
  • verzend nieuwsbrieven, als u daarmee heeft ingestemd door het bijbehorende vakje aan te vinken
  • analyseer het publiek en de frequentie van de site
  • De ontvangers van uw persoonlijke gegevens zijn onze eigen managementteams en onze technische dienstverleners.

GEGEVENS VERZAMELD

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Persoonlijke gegevens kunnen het volgende omvatten:

Naam ;
Voornaam ;
E-mailadres
Postadres;
Geboortedatum
Telefoon nummer;
Geolocation;

En alle andere persoonlijke gegevens die relevant kunnen zijn voor de doeleinden
hieronder uiteengezet.

COOKIES EN ANDERE TRACERS

Cookies of andere vergelijkbare tracers zijn bestanden die door een server worden gebruikt om met de browser te communiceren. Met cookies kunt u statusinformatie verzenden wanneer een gebruiker een site bezoekt. De statusinformatie kan bijvoorbeeld een sessie-ID, een taal, een vervaldatum, een responsdomein, enz. Zijn. Cookies worden gebruikt om tijdens hun geldigheidsperiode statusinformatie te bewaren wanneer een browser de verschillende pagina’s van een website bezoekt of wanneer deze browser later terugkeert naar die site. Alleen de verstrekker van een cookie kan de daarin opgenomen informatie lezen of wijzigen. Er zijn verschillende soorten cookies:
sessiecookies die verdwijnen zodra u de browser of site verlaat;
permanente cookies die op uw apparaat blijven tot hun levensduur is verstreken (tot 12 maanden) of totdat u ze verwijdert met behulp van de functionaliteit van uw browser.

U kunt toegang krijgen tot uw cookie-beheerpaneel om het plaatsen en plaatsen van cookies in te stellen.

COOKIES UITSCHAKELEN?

BROWSER-INSTELLINGEN

De installatie van bepaalde cookies is onderworpen aan uw toestemming. Tijdens uw eerste bezoek aan de site zal een informatiebanner verschijnen die u informeert dat door verder te bladeren op de site, de bovenstaande cookies op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
Cookies of plotters laten toe volledig te profiteren van de functionaliteit van de site. Als uw browser is geconfigureerd om alle cookies of tracers te weigeren, kan dit het gebruik van sommige van onze services verhinderen, waarvoor www.vendeedusud.com, www.sudvendeelittoral.nl niet verantwoordelijk kan zijn.

DE VORMEN

REGISTRATIE BIJ NIEUWSBRIEVEN

Door dit soort nieuwsbrieven te autoriseren, machtigt u de partners van www.vendeedusud.com, www.sudvendeelittoral.nl om u gepersonaliseerde e-mails te sturen, inclusief commerciële aanbiedingen. U kunt zich op elk moment uitschrijven, maar de maximale bewaartermijn van uw gegevens is 36 maanden.

CONTACTFORMULIER

De gegevens worden verzonden door de gebruiker van de site die een opmerking of een rapport wenst aan te pakken. De informatie die met dit formulier wordt verzameld, wordt verzonden naar de afdeling die verantwoordelijk is voor het beheer van opmerkingen op de website www.vendeedusud.com, www.sudvendeelittoral.nl. De maximale bewaartermijn voor uw gegevens is 36 maanden.

UW RECHTEN

In overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens, hebt u met name het recht op toegang tot, rectificatie, verwijdering van gegevens over u en het recht om een ​​kopie te verkrijgen van de persoonlijke gegevens die wij bewaren. in een gestructureerd elektronisch formaat (draagbaarheid).
U hebt ook een recht van bezwaar om legitieme reden dat de persoonlijke gegevens over u worden behandeld en het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor enig doel. prospectie vooral commercieel.

U kunt uw rechten uitoefenen door ons uw verzoeken per post te sturen naar het volgende adres SPL South Vendée Coastal Tourism – Rond Point la Delphine – 85580 Saint Michel en L’Herm of rechtstreeks via ons e-mailadres qualite@sudvendeelittoral.com.
We beloven om binnen een maand na ontvangst van het verzoek op deze verzoeken te reageren). Deze periode kan met twee maanden worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit en het aantal ontvangen aanvragen.
In geval van een geschil over de uitoefening van uw rechten, kunt u een klacht indienen bij de Nationale Commissie voor gegevensverwerking en vrijheden.

Gegevensbewaring

We slaan uw persoonlijke gegevens alleen op voor een periode die nodig en evenredig is aan het doel waarvoor ze zijn verzameld, dat wil zeggen gedurende maximaal 3 jaar vanaf de laatste uitwisseling die u met ons had en op uw initiatief heeft uitgevoerd (verbinding met uw account in het bijzonder).

Na de bovengenoemde periodes worden uw gegevens geanonimiseerd voor statistische doeleinden of puur verwijderd.

UPDATE VAN DIT PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid kan te allen tijde worden gewijzigd of aangepast.
U wordt uitgenodigd om het regelmatig te raadplegen.
Voor meer praktische informatie over de uitoefening van uw rechten, raden wij u aan de website van de Nationale Commissie voor informatica en vrijheden te raadplegen.

Laatste aanpassing: 25 oktober 2018