Door de pagina’s van de site te bekijken, erkent de gebruiker de aansprakelijkheidsbeperkingen en gebruiksvoorwaarden van de site te hebben gelezen en aanvaard. www.vendeedusud.com kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de problemen bij het maken van een verbinding met internet of het bekijken van pagina’s van de site. De gebruiker erkent met name dat hij op de hoogte is van de verschillen in interpretatie van de internetpagina’s door de verschillende navigatiesoftware die op de markt is.

SITE-EDITOR

SPL Sud Vendée Littoral Tourisme
4, Route de Luçon – 85580 Saint-Michel-en-l’Herm
+33 (0)2 51 56 37 37
qualite@sudvendeelittoral.com

Bedrag van het aandelenkapitaal : 100 000€
Intra btw-nummer : FR 51 817 665 490

directeur van publicatie

Christophe Gavet, Directeur
4, Route de Luçon – 85580 Saint-Michel-en-l’Herm

REALISATIE VAN DE SITE

IRIS Interactive
3, Avenue d’Aiguilhe – 43000 Le Puy-en-Velay (Siège social)
contact@iris-interactive.fr

HOST VAN DE SITE

IRIS Interactive
3, Avenue d’Aiguilhe – 43000 Le Puy-en-Velay (Siège social)
contact@iris-interactive.fr

COPYRIGHT © – LINKS

REPRODUCTIE OVER PAPIERSTEUN

Met uitzondering van de iconografie, is de reproductie van de pagina’s van deze site op een papieren medium toegestaan, met inachtneming van de volgende voorwaarden: gratis verspreiding, respect voor de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen wijziging, noch wijziging) van welke aard dan ook) expliciete citaten van de site www.vendeedusud.com als bron en vermelden dat de reproductierechten voorbehouden en strikt beperkt zijn.

REPRODUCTIE OVER ELEKTRONISCHE ONDERSTEUNING

De reproductie van deze site of een deel ervan op een elektronisch medium is toegestaan mits de bron www.vendeedusud.com op duidelijke en leesbare wijze wordt toegevoegd en de vermelding “Rechten voorbehouden”. De gebruikte informatie mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke, associatieve of professionele doeleinden; elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is uitgesloten.

LINKS MAKEN NAAR WWW.SUDVENDEELITTORAL.COM

De website www.vendeedusud.com machtigt de oprichting van een hypertextlink die naar de inhoud ervan verwijst, op voorwaarde dat: gebruik niet de deeplinktechniek, dat wil zeggen dat de pagina’s van de site www.vendeedusud.com mogen niet worden genest in de pagina’s van een andere site, maar toegankelijk zijn door een venster te openen. vermeld de bron die via een hypertekstlink rechtstreeks naar de getargete inhoud verwijst. De gebruikte informatie mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke, associatieve of professionele doeleinden; elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is uitgesloten. Deze machtiging is niet van toepassing op websites die controversiële, pornografische, xenofobe aard verspreiden of die in grote mate de gevoeligheid van het grootste aantal kunnen beïnvloeden. Raadpleeg ons voor ander gebruik.

INHOUDSOPGAVE

Ondanks de zorg die wordt besteed bij het verzamelen van de informatie en bij de realisatie van de site met behulp van de meest recente technieken, kunnen fouten, weglatingen, onnauwkeurigheden, bezuinigingen of toevoegingen buiten onze controle blijven of worden ingevoegd op deze site. www.vendeedusud.com kan om deze reden niet expliciet of impliciet onder de garantie worden gehouden voor de gehele inhoud van de site; de gebruiker van de website en de informatie die hij bevat, erkent dat hij deze op eigen risico gebruikt en dat www.vendeedusud.com daarom niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, van welke aard dan ook die voortvloeit uit het geheel of een deel van het gebruik van de informatie op de site. Evenzo kan www.vendeedusud.com niet aansprakelijk worden gesteld voor de aard of inhoud van de sites waarnaar op de volgende pagina’s wordt verwezen, en met name die waarvoor toegang is toegestaan ​​door het gebruik van hypertextlinks op de pagina’s van deze site. In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, hebt u recht op toegang en rectificatie van de gegevens die op u betrekking hebben.

TOERISTISCH INFORMATIE SYSTEEM

Databases worden beschermd door de wet van 1 juli 1998 en het Franse auteursrechtregime. Elk gebruik of extractie van elementen van de ongeautoriseerde site door www.vendeedusud.com is onwettig en bestraft met het misdrijf van namaak.

RESERVERING OPLOSSING

Het reserveringssysteem wordt verzorgd door de Open System-oplossing. De rol van www.vendeedusud.com is niet die van een verkoopbedrijf.
Het is beperkt tot het hosten van advertenties die online zijn geplaatst (teksten, foto’s, enz.) Door professionals rechtstreeks of door afdelingsboekingscentra, evenals bestellingen van hun klanten.

Dus, www.vendeedusud.com:

  • Komt niet tussen in transacties tussen koper en verkoper.
  • Kan niet garanderen dat verkopers en kopers de transactie voltooien en uitvoeren.
  • Biedt geen enkele garantie met betrekking tot de geplaatste advertenties, met name wat betreft de capaciteit van de verkopers, de nauwkeurigheid van hun advertenties, de kwaliteit van de voorgestelde producten of diensten.
  • Biedt geen garantie voor kopers, inclusief hun mogelijkheid om te betalen voor de goederen of diensten die ze bestellen.
  • Aangezien www.vendeedusud.com niet tussenkomt in transacties tussen kopers en verkopers, aanvaardt het geen enkele aansprakelijkheid in geval van geschillen of enige schadevergoeding, huidig ​​of toekomstig.
  • Alle verklaringen, alle aanbiedingen van diensten of producten die worden verkocht via de Open System-tool vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de auteur.

bescherming van persoonlijke gegevens

Lees ons privacybeleid voor meer informatie.