La Réserve Naturelle régionale du Marais de la Vacherie

Het moerasreservaat van Vacherie beslaat meer dan 180 hectare. Het ligt in de gemeente Champagné-les-Marais en bestaat uit natuurlijke natte weiden. In de winter, wanneer het water de laagste delen bedekt, komen de eenden van de Baie de l'Aiguillon hier om zich te voeden.

Beschrijving

Het moeras van Vacherie, gelegen in het hart van het Marais Poitevin, is een uitgestrekt gebied van natuurlijke weiden afgewisseld met kanalen. Door de aanwezigheid van water in deze weilanden is het van groot belang voor de biodiversiteit, met name voor trek-, overwinterings- en vooral broedvogels. Talrijke soorten broeden hier, wat getuigt van de kwaliteit van het gebied: de zwarte stern, de steltkluut, de grutto en de kievit....Er zijn niet minder dan 160 plantensoorten. Vijf daarvan zijn beschermde soorten. Het moeras is een wetland en is ook een paradijs voor amfibieën, reptielen en libellen (gemarmerde watersalamander, gevlekte pelodyte....).

Het observatieplatform, dat toegankelijk is voor mensen met beperkte mobiliteit, is het hele jaar door vrij toegankelijk, net als een telescoop en informatiepanelen over de fauna, de flora en het beheer van het reservaat.

In de lente herbergt de site een groot deel van de broedende kustvogels in het Marais Poitevin. In deze periode van het jaar is het reservaat het meest interessant.

  • Dieren Welkom : les animaux de compagnie doivent obligatoirement être tenus en laisse

Labels

  • Natuurgebied
  • Natuurreservaat Vrijwillig of Nationaal

Comfort / diensten

Tarieven / uren

Gratis