BOIS DES ORES

Een mozaïek van natte bossen met dominante knot essen en kleine percelen vochtig natuurlijk grasland omringd door hagen en doorkruist door een netwerk van sloten.

Beschrijving

Een mozaïek van natte bossen met dominante knot essen en kleine percelen vochtig natuurlijk grasland omringd door hagen en doorkruist door een netwerk van sloten.
Botanische interesse: grote bloemenrijkdom met opmerkelijke soorten zoals de Fritillary parelhoen, de verbrande orchidee, de zeldzame herfstcolchy, de moerashottonia en beschermde soorten zoals het moeras Euphorbia....
Avifaunistische belangstelling voor de voortplanting van de ardéidae arboricoles (blauwe reiger, paarse reiger), roofvogels en bosbouwpasserines (Cisticole des Joncs....).
Mammalogische interesse: voeder- en vluchtplaats voor de Europese Otter.
Aanwezigheid van de Rosalie des Alpes (beschermde kever).".

Labels

  • Beschermd natuurgebied
  • ZNIEFF

Tarieven / uren

Gratis