RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE MARAIS DE LA VACHERIE

Een rijke en gevarieerde natuur geconcentreerd op 180 hectare. Deze natte weiden zijn de thuisbasis van een groot deel van de broedvogels van het Poitevin-moeras: ruige ridders, zwarte sterns, zwart-staartschuiten... Marais Poitevin: opgedroogd moerasgebied

Beschrijving

160 plantensoorten (waaronder 5 beschermde) leven samen met veel dieren. Deze natte weiden, die gebruikt worden als foerageergebied voor vogels, zijn de thuisbasis van een groot deel van de broedvogels van het Poitevinmoeras, zoals de ridders van de shagmieren, de zwarte sterns en de zwart-staartschuiten. Het is ook de thuisbasis van de gemarmerde watersalamander, de gevlekte pelodyte, de groene en gele slang, de slang van de wijnrank en de Europese otter.
Een observatorium met open toegang staat tot uw beschikking, evenals een telescoop en informatiepanelen over de fauna, flora en het beheer van het reservaat.
Observatorium het hele jaar door toegankelijk, maar de beste periodes voor observatie zijn de winter en het voorjaar..

  • Dieren Welkom : les animaux de compagnie doivent obligatoirement être tenus en laisse

Labels

  • Natuurgebied
  • Natuurreservaat Vrijwillig of Nationaal

Comfort / diensten

Tarieven / uren

Gratis