Le Bois des Ores

Een mozaïek van natte bossen gedomineerd door knot essen en kleine stukjes natuurlijk nat grasland omgeven door heggen en doorkruist door een netwerk van sloten.

Beschrijving

Een mozaïek van natte bossen gedomineerd door knot essen en kleine stukjes natuurlijk nat grasland omgeven door heggen en doorkruist door een netwerk van sloten.
Botanisch belang: een rijkdom aan flora, waaronder opmerkelijke soorten zoals de Parelmoervlinder, de Verbrande Orchidee, de zeldzame Herfsttijloos, de Moeras Hottonia en beschermde soorten zoals de Moeras Euphorbia...
Van avifauna belang voor de voortplanting van boombewonende ardeïden (blauwe reiger, purperreiger), roofvogels en bosvogels (Cisticola...).
Interessant voor zoogdieren: foerageer- en toevluchtsoord voor de Europese Otter.
Aanwezigheid van de Rosalie des Alpes (beschermde kever).

Labels

  • Beschermd natuurgebied
  • ZNIEFF

Tarieven / uren

Gratis