RÉSERVE NATURELLE NATIONALE LA CASSE DE LA BELLE HENRIETTE

Het natuurreservaat van de Casse de la Belle Henriette is een rijk en zeldzaam natuurgebied, een kostbare getuige van de natuurlijke mechanismen van vorming en evolutie van de zandkusten. Rondleiding mogelijk in juli en augustus.

Beschrijving

"Het Nationaal Natuurreservaat Belle Henriette, opgericht bij ministerieel besluit op 31 augustus 2011, beslaat 337 hectare op het land en op zee tussen La Tranche sur mer en La Faute sur mer.

Het reservaat wordt beheerd door de LPO (Liga voor de Bescherming van de Vogels) en de AFB (Frans Agentschap voor Biodiversiteit) in samenwerking met de FDC85 (Fédération Départementale des Chasseurs de la Vendée) voor het beheer van de jacht en de bewustmaking van het publiek.

De integratie van het reservaat in het lokale sociaal-economische weefsel (behoud van de toegang tot het strand) en de aanpassing van het gebruik staan centraal in het beheer. Het hoofddoel van het beheer is de bescherming van uitzonderlijk en gevoelig natuurlijk erfgoed. Biologische monitoring maakt het mogelijk de wetenschappelijke kennis te verbeteren, de beheersmaatregelen aan te passen en te evalueren. De co-managers en de managementpartner willen ook het bewustzijn van de natuurlijke rijkdom van het reservaat vergroten, met name door middel van communicatiemiddelen en excursies.

Op dit kustgebied, dat in hoog tempo en frequent verandert, blijft de openbare veiligheid op wegen en stranden en de bescherming van eigendommen en personen (duinbarrières, dijken, enz.) de verantwoordelijkheid van het Rijk en de gemeenten.

De opdracht van het reserveteam is ervoor te zorgen dat de reglementaire bepalingen worden nageleefd. Immers, verkeer, sport, cultuur en vrijetijdsbesteding zijn altijd mogelijk, maar ze kunnen alleen op de toegangswegen en stranden worden uitgevoerd. Honden zijn toegestaan op de ontwikkelde wegen en op het strand, mits ze aangelijnd zijn. Vissen is verboden in de lagune en de brakwatergebieden. Op het vasteland is de voetvisserij en de visserij toegestaan overeenkomstig de geldende regelgeving. De jacht, die bij wijze van uitzondering is toegestaan, wordt jaarlijks geregeld bij een specifiek prefectoraal besluit.
In het bijzonder zijn bij ministerieel besluit verboden:
het verkeer van motorvoertuigen,
het oogsten van planten,
de schade of verstoring van dieren,
afvalverwijdering,
het vuur, de camping en het bivak."

Labels

  • Natuurgebied
  • Natura 2002
  • Natuurreservaat Vrijwillig of Nationaal
  • ZNIEFF

Comfort / diensten

Tarieven / uren

Gratis